EN

Бакалавърски програми


Участие в бакалавърски програми

Преподавателите от катедра Компютърна информатика провеждат обучение по основни (задължителни) курсове по: програмиране, бази от данни и др., в следните бакалавърски програми към ФМИ:


Информатика

Бакалавърска програма "Информатика" е четиригодишен курс на обучение, който подготвя специалисти с фундаментални знания и практически умения в областта на информатиката.

Повече информация

Информационни системи

Специалността Информационни системи подготвя специалисти, които познават добре всички аспекти на проектирането, разработването, поддържането и използването на различните видове системи.

Повече информация

Компютърни науки

Специалността „Компютърни науки“ подготвя специалисти, които с помощта на съвременни постижения, могат да решават практически задачи от различен характер.

Повече информация

Математика

Специалността „Математика” подготвя специалисти с фундаментални знания в основните математически направления.

Повече информация

Математика и информатика

Бакалавърска програма „Математика и информатика“ подготвя учители по математика и информатика.

Повече информация

Приложна математика

Специалността „Приложна математика“ подготвя специалисти, които освен задълбочена математическа подготовка притежават умения да използват получените знания за решаване на практически задачи.

Повече информация

Софтуерно инженерство

Бакалавърска програма „Софтуерно инженерство“ подготвя специалисти, които да познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения.

Повече информация

Статистика

Специалността „Статистика“ подготвя аналитични специалисти с умения за прилагане на методите на математическата статистика.

Повече информация