EN

Събития

2019

Декември
16

На 16.12.2019 факултетният съвет към ФМИ единодушно избра доктор Нора Ангелова за доцент. Честито!

2019

Ноември
12

На 12.11.2019 от 10 часа, в заседателната зала на ФМИ се проведе защита на дипломни работи при катедра КИ.

2019

Ноември
04

На 04.11.2019 г. до 12:00 ч., дипломантите трябва да донесат на дипломния си ръководител или ръководителя на магистърската програма: разпечатани дипломна работа и съответните необходими документи за допускане до защита.

2019

Октомври
27

Статиите от последната конференция Information Systems and Grid technologies – ISGT 2019, организирана от катедра КИ, са индексирани от Scopus.

2019

Октомври
09

Статиите от последната конференция Information Systems and Grid technologies – ISGT 2019, организирана от катедра КИ, са публикувани в том 2464 на CEUR Workshop Proceedings.

2019

Август
19

Преподаватели от катедра КИ се срещнаха с проф. Петя Радева от Факултета по математика и компютърни науки на Университета на Барселона, която е на посещение във ФМИ.
Петя Радева е ръководител на изследователска група по компютърно зрение и машинно самообучение и е утвърден експерт с много публикации в посочените области, изключително активна проектна дейност и участия в множество авторитетни научни конференции.