EN

Докторски програми


Докторски програми, поддържани от катедрата

Катедра Компютърна информатика подготвя специалисти в следните докторски програми към ФМИ:


Информационни системи - Бази от данни
Докторската програма по Информационни системи - Бази от данни подготвя специалисти със задълбочено разбиране на техническите и организационните аспекти на базите от данни и информационните системи .

Информационни системи – Вградени и автономни системи

Информационни системи – Паралелни и разпределени системи

Информационни системи – Системи, основани на знания