EN

Магистърски програми


Магистърски програми, поддържани от катедрата

Катедра Компютърна информатика поддържа няколко магистърски програми, в които ежегодно се обучават няколко десетки студенти.


Вградени системи

Магистърската програма "Вградени системи" предвижда овладяването на задълбочени теоретични познания в областта на вградените и автономните системи.

Повече информация

Изкуствен интелект

Магистърската програма Изкуствен интелект предвижда овладяването на задълбочени теоретични познания в областта на интелигентните системи.

Повече информация

Информационни системи

Магистърската програма по Информационни системи има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на информационните системи.

Повече информация

Информационно-технологични услуги и проекти

Maгистърската програма ИТУП включва поредица курсове, засягащи най-новите области на информационните технологии.

Повече информация