EN

Конференции


Участие в конференции

Information Systems and Grid Technologies

Information Systems and Grid Technologies (ISGT) е годишна международна конференция, която се организира от катедра Компютърна информатика от 2004 година. Конференцията събира общност от преподаватели, изследователи, разработчици и потребители, работещи активно в областта на интелигентните и информационните системи, Grid технологии, услуги и др.. По традиция конференцията се провежда в София, България. От 2009 в организацията на конференцията участва БулАИС - Българската секция на AIS (Association for Information Systems).

Повече информация