EN

Дипломиране


Дипломни защити


Защити на дипломни работи се провеждат след всяка сесия. Датите на дипломните защити се обявяват предварително от катедрата.
Сесии за дипломни защити:
Март
Юни
Ноември

Защита на дипломни работи:
Презентация (евентуално включваща демонстрация) – максимум до 10 мин.
Мнение на научния р-л, рецензия, въпроси и обсъждане – до 20 мин.

Необходими документи:
Студентите представят описаните по - долу документи на ръководителя на дипломната работа или на ръководителя на съответната магистърска програма (ако ръководителят на дипломната работа е хоноруван преподавател).

ДокументиНовини