EN

Компютърна информатика


Катедра Компютърна информатика е създадена през 1989 година. Преподавателите от катедрата традиционно провеждат курсовете във ФМИ по програмиране, структури от данни, бази от данни, изкуствен интелект, разпределени системи. Катедрата поддържа няколко магистърски програми - Вградени системи, Изкуствен интелект, Информационни системи, ИТ услуги и проекти. Преподаватели от катедрата участват активно и подготвят докторанти в докторската програма по Информационни системи. Част от младите преподаватели на катедрата са завършили тези програми.

История на катедрата.

През 2009 г. се навъшват 30 години от създаването на първите две катедри в областта на информатиката към ФМИ и това е добър повод за поглед назад в годините.

Повече информация

Новини